Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trên Internet

Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trên Internet

Nghị định số 27 của Chính phủ đã cắt bỏ 10 điều kiện kinh doanh, 13 thủ tục thông báo… so với Nghị định 72 nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân trên Internet.
Toàn tỉnh có 123 cửa hàng xăng dầu chưa đủ điều kiện kinh doanh

Toàn tỉnh có 123 cửa hàng xăng dầu chưa đủ điều kiện kinh doanh

(Baonghean.vn) – Theo báo cáo của Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh có 675 cửa hàng kinh doanh xăng dầu (kể cả tàu thuyền và các ki ốt bán lẻ xăng dầu Diezel trên sông, trên biển và ven sông, ven lạch biển). Trong đó, có 123 cửa hàng, tàu bán lẻ xăng dầu chưa được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh.
Tranh cãi quanh việc hạ chuẩn điều kiện kinh doanh gas

Tranh cãi quanh việc hạ chuẩn điều kiện kinh doanh gas

Trước lo lắng về những điều kiện kinh doanh ngặt nghèo có thể loại doanh nghiệp nhỏ khỏi thị trường, nhiều nhà phân phối vẫn cho rằng giữ tiêu chuẩn cao là cần thiết với một ngành nghề cần làm ăn bài bản như kinh doanh gas.
Bộ Công Thương sẽ sửa điều kiện kinh doanh gas

Bộ Công Thương sẽ sửa điều kiện kinh doanh gas

Nhằm sửa đổi các thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), ngày 27/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến DN về các quy định thủ tục hành chính ngành công thương. Trong đó, Nghị định 19/2016/NĐ - CP về kinh doanh khí (Nghị định 19) nhận nhiều ý kiến bức xúc từ các DN.
'Chạy'… điều kiện kinh doanh

'Chạy'… điều kiện kinh doanh

(Baonghean) - Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, từ 1/7/2016, chỉ có 3 cơ quan gồm Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ mới có quyền ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với việc có tới 3.299 điều kiện kinh doanh tại các thông tư, quyết định của các bộ, ngành đã ban hành sẽ bị bãi bỏ và hết hiệu lực thi hành.
Vẫn còn gần 3.000 điều kiện kinh doanh trái luật

Vẫn còn gần 3.000 điều kiện kinh doanh trái luật

Kết quả rà soát bước đầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong số 5.826 điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng đối với 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư thì có đến 2.833 điều kiện đang được quy định tại các văn bản được ban hành không đúng thẩm quyền gồm cả các văn bản được ban hành trước và sau khi Luật đầu tư có hiệu lực thi hành.
Quy định về điều kiện kinh doanh, xuất khẩu than

Quy định về điều kiện kinh doanh, xuất khẩu than

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 14/2013/TT-BCT quy định về điều kiện kinh doanh than và Thông tư 15/2013/TT-BCT quy định về xuất khẩu than. Trong đó, Bộ Công Thương quy định, chỉ doanh nghiệp mới được phép kinh doanh, xuất khẩu than.