Nghệ An tập trung giải phóng mặt bằng đường quốc gia ven biển

Nghệ An tập trung giải phóng mặt bằng đường quốc gia ven biển

(Baonghean.vn) - Đường quốc gia ven biển là 1 trong 3 trục đường quan trọng nhất của quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, quốc phòng, khu vực ven biển. Hiện tại tuyến đường này qua địa phận Nghệ An đang được gấp rút triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).