Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015 tập trung vào vấn đề đối nội

Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015 tập trung vào vấn đề đối nội

Theo thông lệ hàng năm, tối 20/1, sáng 21/1 - theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc bản Thông điệp Liên bang trước lưỡng viện Quốc hội. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng vì nó định hướng cho chính sách đối nội, đối ngoại trong năm của nước Mỹ.