Hiệu quả đổi mới giáo dục ở Anh Sơn

Hiệu quả đổi mới giáo dục ở Anh Sơn

(Baonghean) - Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn đã tập trung bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, tham mưu ban hành các Đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo...
Đổi mới giáo dục, trọng trách đặt trên vai các thầy giáo, cô giáo

Đổi mới giáo dục, trọng trách đặt trên vai các thầy giáo, cô giáo

(Baonghean.vn) - Đề xuất các hoạt động, giải pháp nhằm góp phần giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra tại Hội thảo khoa học Phát triển giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Hội thảo do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 27/11, tại thành phố Vinh.
Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo

Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo

(Baonghean.vn) - Sáng 26/5, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức Hội thảo Khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.
Giải quyết mâu thuẫn trong đổi mới giáo dục

Giải quyết mâu thuẫn trong đổi mới giáo dục

Baonghean) - Một trong những nhiệm vụ chiến lược được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng là: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực”.
Bộ trưởng trải lòng về làm đổi mới giáo dục

Bộ trưởng trải lòng về làm đổi mới giáo dục

Trong gần 90 phút trò chuyện, người đứng đầu ngành giáo dục luôn đề cao sức mạnh tập thể để tìm phương án "có lợi" nhất cho học sinh... Ông "né" mọi câu hỏi theo suy nghĩ cá nhân trả lời sẽ gây hiểu lầm "Bộ trưởng đi đánh bóng bản thân".

Để đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nước ta đang bước vào Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hội nhập. Chính vì vậy, từ nay đến năm 2020, Đảng ta ra Nghị quyết xác định phải tập trung đổi mới, phát triển nhanh nền giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với những giải pháp sau: