Shinzo Abe có thể trở thành thủ tướng Nhật cầm quyền lâu nhất

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cơ hội để cầm quyền đến năm 2021, trở thành nhà lãnh đạo có nhiệm kỳ dài nhất tại quốc gia này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters.

Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản giới hạn một chủ tịch đảng chỉ có tổi đa hai nhiệm kỳ ba năm liên tiếp. Tuy nhiên, LDP đang cân nhắc nâng giới hạn lên ba nhiệm kỳ và sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận vào đại hội đảng tháng 3/2017.

Nếu ông Shinzo Abe tái đắc cử vị trí chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) và LDP vẫn cầm quyền, ông có thể tiếp tục là thủ tướng Nhật Bản cho đến tháng 9/2021. Tính cả nhiệm kỳ năm 2006 - 2007, Abe sẽ trở thành lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Nhật Bản, theo Reuters.

Ông Abe trở thành chủ tịch LDP và thủ tướng Nhật Bản lần đầu năm 2006 và từ chức vào tháng 9/2007 với lý do sức khỏe. Tháng 9/2012, ông tái đắc cử với cam kết thúc đẩy nền kinh tế trì trệ và tăng cường quốc phòng. Ông đang là chủ tịch LDP nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, kết thúc vào tháng 9/2018.

LDP thay đổi nguyên tắc tạo cơ hội cho ông Abe đạt được những mục tiêu gây tranh cãi như diễn giải lại hiến pháp, mở rộng vai trò quân sự của Nhật Bản. Thủ tưởng Nhật Bản do hạ viện, tức chính những thành viên chính đảng hoặc liên minh cầm quyền, bầu ra.

"Đây chắc chắn là bối cảnh sẽ được tạo ra để ông ấy giải quyết những vấn đề dài hạn như diễn giải lại hiến pháp", tờ Yomiuri cho biết trong một bài xã luận.

Khảo sát do Yomiuri thực hiện hồi tháng 9 cho thấy phần lớn người tham gia, khoảng 62%, ủng hộ ông Abe trong khi chính đảng đối lập Dân chủ không có gì nổi bật và lu mờ dần. Tuy nhiên, cử tri lại bị chia rẽ về việc kéo dài nhiệm kỳ chủ tịch LDP với 48% ủng hộ, 43% phản đối Abe tái đắc cử.

Nhiều người hoài nghi hiệu quả của công thức "Abenomics", do Abe đề ra để khôi phục kinh tế bằng chính sách tiền tệ siêu lỏng, tăng chi tiêu và cải cách. 55% người tham gia khảo sát không kỳ vọng kinh tế cải thiện trong thời gian ông nắm quyền.

Giới chỉ trích lo ngại việc đảng đối lập suy yếu, những thành viên LDP sẵn sàng phản đối Abe lại quá ít dẫn đến lãnh đạo thiếu kiểm soát và mất cân bằng. "Thiếu cạnh tranh có thể dẫn đến tự mãn và không tốt cho sự lãnh đạo", Koichi Nakano, giáo sư Đại học Sophia, nhận định.

Theo VNE