Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải

(Baonghean) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành Công văn số 323/UBATGTQG (ngày 10/8/2015) "Về việc đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xe tải theo lộ trình quy định". Liên quan đến nội dung này, phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Sỹ Thắng - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

Phóng viên: Ông có thể cho biết tình hình triển khai và kết quả thực hiện Công văn số 323/UBATGTQG trên địa bàn tỉnh Nghệ An?
Ông Nguyễn Sỹ Thắng: Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBATGTQG ngày 15/01/2015 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015 về chủ đề: "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện" với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết", ngay từ đầu năm 2015 Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã đặt nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các hoạt động về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng.
Thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện vận tải.	Ảnh: T.H
Thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện vận tải. Ảnh: T.H.
Để triển khai thực hiện các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện các quy định mới, trong đó bắt buộc thực hiện các quy định về: Giấy phép kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe, gắn phù hiệu xe, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lái xe, khám sức khỏe định kỳ cho lái xe... Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị phổ biến các nội dung mới tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP, Thông tư 63/2014/TT-BGTVT cho các đối tượng liên quan; mời Vụ trưởng Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam tham gia hội nghị, tập huấn cho các đơn vị kinh doanh vận tải.
Về cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, ngày 21/1/2015, Sở Giao thông Vận tải ban hành Văn bản số 170/SGTVT-VT hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng và chi tiết các thủ tục, hồ sơ cần thiết để các đơn vị kinh doanh vận tải biết và thực hiện làm hồ sơ đề nghị cấp phép. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã cấp 34 giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô cho 34 doanh nghiệp.
Kiểm tra phương tiện tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn Nghệ An (Trạm cân số 15)

Kiểm tra phương tiện tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn Nghệ An (Trạm cân số 15).

Ảnh: Nhật Lân.

Đồng thời, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, các lái xe không chấp hành đúng quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT. Qua kiểm tra, đã phát hiện 17 trường hợp vi phạm, Thanh tra sở đã lập 17 biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Mới đây, ngành Giao thông Vận tải đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 6943/UBND-NC ngày 1/10/2015, trong đó tỉnh giao các ngành, các cấp có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung Công văn số 323/UBATGTQG ngày 10/8/2015 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.
PV: Đề nghị ông cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải đã cấp được bao nhiêu phù hiệu cho xe ô tô vận tải hàng hóa? Tình hình triển khai thực hiện nội dung này trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới?
Ông Nguyễn Sỹ Thắng: Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp được 429 phù hiệu xe ô tô tải (321 xe container và 217 xe sơ mi rơ moóc) theo quy định. Việc cấp phù hiệu cho các xe ô tô được thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình, quy định. 100% xe được cấp phù hiệu đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt chuẩn quốc gia, 100% lái xe được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật của ngành Giao thông Vận tải đến các doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đình kinh doanh vận tải hàng hóa nên đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của chủ xe, lái xe trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông vận tải. Tuy nhiên, do điều kiện cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô có một số nội dung một số đơn vị, hộ gia đình khó đáp ứng được (người điều hành vận tải, bộ phận quản lý theo dõi an toàn giao thông, mặt bằng nơi đỗ xe, số lượng xe tối thiểu, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lái xe...) nên hiện vẫn còn nhiều xe tải thuộc nhóm bắt buộc phải có phù hiệu chưa được cấp phù hiệu xe.
Trong thời gian tới, thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đình kinh doanh vận tải hàng hóa về lộ trình quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để đưa hoạt động vận tải hàng hóa vào nề nếp, quy củ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
PV: Vậy kế hoạch của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An trong thời gian tới đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đã được đề ra như thế nào?
Ông Nguyễn Sỹ Thắng: Theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT thì các đơn vị kinh doanh vận tải và các xe ô tô vận tải hàng hóa bắt buộc phải có: Giấy phép kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe, gắn phù hiệu xe, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lái xe theo lộ trình sau:
- Từ ngày 01/01/2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên; 
- Từ ngày 01/7/2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn; 
- Từ ngày 01/01/2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn; 
- Từ ngày 01/7/2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn. 
Để thực hiện nội dung trên, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đang xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị đã có Giấy phép kinh doanh vận tải, đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 trình Giám đốc sở phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các đội thanh tra GTVT khu vực, các đoàn kiểm tra do Thanh tra sở chủ trì thường xuyên kiểm tra trên đường, tại các bến, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ đối với các xe ô tô tải; xử lý nghiêm minh theo quy định các trường hợp vi phạm; tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các xe ô tô không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, chưa có phù hiệu xe theo quy định.
Bên cạnh đó, Thanh tra sở cũng sẽ phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tăng cường nhiều biện pháp, giải pháp và nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về giao thông vận tải để mọi tổ chức, cá nhân có liên quan biết và tự giác chấp hành. Đây cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.
PV: Xin cảm ơn ông!
Thu Huyền 

tin mới

Nhộn nhịp thu hoạch rơm trên các cánh đồng xứ Nghệ

Nhộn nhịp thu hoạch rơm trên các cánh đồng xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Thay vì để bị đốt tràn lan trên những cánh đồng, người dân Nghệ An đã tranh thủ đi thu gom rơm khắp các địa phương. Cách làm này không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn tận dụng được nguồn phụ phẩm dồi dào, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Biểu đồ thu ngân sách Nghệ An từ 2021-tháng 4/2024. Đồ hoạ: Hữu Quân.

Nỗ lực lớn trong thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2024 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết số 18/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An, mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt từ 26.000 tỷ đồng đến 30.000 tỷ đồng. Năm 2023, Nghệ An đã đạt được số thu 21.508 tỷ đồng, bằng 135,6% dự toán HĐND tỉnh giao; 4 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 7.711 tỷ đồng.

Giá vàng tăng giảm đột biến, người dân Nghệ An bán 'chốt lời'

Giá vàng tăng giảm đột biến, người dân Nghệ An bán 'chốt lời'

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng 1 tuần, giá vàng liên tục “nhảy múa”, nếu như đầu tuần, giá vàng “rơi tự do” xuống còn 89 triệu đồng/lượng thì vào cuối tuần, giá vàng bật tăng trở lại, vượt lên mức 90,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng biến động mạnh, thị trường vàng Nghệ An sôi động ở chiều mua vào…

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.