Sinh viên sư phạm được vay tín dụng để đóng học phí

Thay vì miễn học phí cho sinh viên sư phạm, dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật giáo dục quy định cho sinh viên vay tín dụng.

Ngày 29/5, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trước Quốc hội. 

Theo dự thảo, học sinh, sinh viên sư phạm được vay tín dụng để đóng học phí, chi trả sinh hoạt phí trong toàn khóa học; được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, chế độ miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội.

Sau khi tốt nghiệp, nếu công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định, giáo viên sẽ không phải trả khoản vay tín dụng sư phạm. Chính phủ quy định cụ thể chế độ tín dụng sư phạm và chính sách bồi hoàn kinh phí đối với học sinh, sinh viên sư phạm.

Sinh viên sư phạm sẽ không được miễn học phí mà thay bằng được vay tín dụng để nộp học phí. Ảnh: Quỳnh Trang.

Quy định cho sinh viên sư phạm vay vốn tín dụng là điểm mới được bổ sung so với bản dự thảo công bố vào tháng 11/2017. Theo quy định hiện nay, sinh viên sư phạm sẽ được miễn học phí toàn khóa.

Thẩm tra dự luật, đa số thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tán đồng với nội dung sửa đổi trên vì vừa thể hiện được chính sách ưu tiên với người làm trong ngành giáo dục, vừa tránh lãnh phí ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị nghiên cứu cách thức tổ chức thực hiện việc vay vốn để người học được tiếp cận với chính sách tốt nhất, đồng thời bổ sung quy định hoàn trả đối với những người tự đóng học phí.

vnexpress.net