Sở Công thương yêu cầu các công ty cấp nước đăng ký lại hợp đồng theo mẫu

(Baonghean.vn)- Báo Nghệ An đã phản ánh tình trạng Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) cấp nước Nghệ An thực hiện dịch vụ cung cấp, tiêu thụ nước sạch trái quy định; bên cạnh đó, mẫu hợp đồng chưa tuân thủ đúng theo tinh thần các văn bản pháp quy. Ngày 19/1/2016, trao đổi với Báo Nghệ An, đại diện lãnh đạo Sở Công thương cho biết, Sở đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị cấp nước đăng ký lại mẫu hợp đồng…

Theo đó, ngày 11/1/2016, Sở Công thương có Công văn số 35/SCT-QLTM về việc thực hiện rà soát đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung gửi các đơn vị sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Công văn số 35 có nội dung: “Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 30/7/2014 của Bộ Xây dựng về việc hợp nhất Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CP.

Công văn số 35/SCT ngày 11/1/2016 của Sở Công thương về việc thực hiện rà soát đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Để thực hiện đúng các quy định về sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công thương yêu cầu các đơn vị sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện một số nội dung sau đây: Báo cáo việc thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của đơn vị trong thời gian qua. Các vi phạm liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng và các biện pháp đã áp dụng giải quyết (nếu có); Thực hiện đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trước ngày 30/1/2016”.

Theo bà Võ Thị An - Phó Giám đốc Sở Công thương, trước thông tin báo chí phản ánh về đăng ký hợp đồng mẫu, Sở đã kiểm tra lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và nhận thấy thông báo chấp nhận mẫu hợp đồng của Sở (thực hiện năm 2012) là chưa chặt chẽ, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng. Nguyên nhân là bởi thời điểm năm 2012, khi Chính phủ  ban hành danh mục hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công thương đã thực hiện trong khi chưa nắm bắt được đầy đủ hết các thông tin từ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Chính vì vậy, tại Công văn số 35, Sở Công thương yêu cầu các đơn vị cấp nước thực hiện đăng ký lại hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung theo đúng tinh thần Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng./.

                                                                                           Nhật Lân