Sở KH&CN Nghệ An tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, tại Trường quân sự tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài: tổ chức nghiên cứu biên soạn giáo trình huấn luyện thực hành phương án: “Diễn tập chiến đấu trị an cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí Phạm Xuân Cần – Phó giám đốc Sở KH&CN; đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Đại – Phó Phòng dân quân, Bộ tham mưu quân khu 4; đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng – Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS Tỉnh; đại diện Trung tâm giáo dục quốc phòng Đại học Vinh; Công an tỉnh; Ban CHQS Thành phố Vinh; huyện Nghi Lộc; thị xã Cửa Lò.
 
Quang cảnh hội nghị
Hội nghị lần này nhằm nghiệm thu đánh giá kết quả của đề tài trên cơ sở đó tiếp tục nghiệm thu, hoàn thiện và tổ chức in ấn phục vụ cho quá trình học tập và huấn luyện trong diễn tập chiến đấu trị an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã được nghe đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó hiệu trưởng Trường quân sự Tỉnh, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài sau gần 2 năm tổ chức nghiên cứu và biên soạn gồm: kết quả thực hiện đề tài, 10 chuyên đề và giáo trình huấn luyện thực hành phương án “Diễn tập chiến đấu trị an cấp xã trên địa bàn Tỉnh Nghệ An”. Được tham quan sa bàn tưởng định mô hình chiến đấu, xem video thực hành diễn tập chiến đấu trị an cấp xã.
 
Các đại biểu tham quan sa bàn tưởng định
 
Tại hội nghị cũng được nghe các ý kiến phản biện của đồng chí đại biểu Bộ Tham mưu QK4; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Trung tâm giáo dục quốc phòng Đại học Vinh, Phòng Quản lý khoa học. Các ý kiến đều cho rằng đề tài thông qua các lần hội thảo cấp cơ sở, cấp tỉnh, đóng góp ý kiến của chuyên gia và được chỉnh sửa đến nay chất lượng tương đối tốt, đảm bảo tính khoa học cao, có thể áp dụng rộng rãi trong quá trình học tập và huấn luyện.
 
Thay mặt hội đồng nghiệm thu đề tài kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cần – Phó giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành xây dựng đề tài của Trường quân sự tỉnh. Đề tài đảm bảo chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu hoạt động khoa học, có thể áp dụng trong quá trình đào tạo và huấn luyện trên địa bàn toàn Tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục chỉnh sửa để có thể đạt được chất lượng cao nhất. Trong thời gian tiếp theo đồng chí yêu cầu ban đề tài tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo ý kiến phản biện để làm cơ sở tiếp tục nghiệm thu phục vụ cho quá trình in ấn và nhân rộng. 
 
                      
      Chế Kim