Sở Lao động - TB&XH cần rà soát, giải thể các trường trung cấp nghề hoạt động không hiệu quả

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần rà soát giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả.
Chiều 27/8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Ảnh: Thanh Lê

Tinh giản 8 biên chế

 Báo cáo với đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH Đoàn Hồng Vũ khẳng định: Sở đã triển khai các hình thức lấy ý kiến đánh giá về mức độ hài lòng đối với các dịch vụ công do đơn vị cung cấp và kết quả thực hiện.

Ngoài ra, Sở tổ chức các đoàn kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị trực thuộc; hoàn thành rà soát danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực lao động, người có công và xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trình UBND tỉnh công bố 112 TTHC.

Giám đốc Sở Lao động - TB&XH Đoàn Hồng Vũ báo cáo kết quả công tác CCHC của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Sở đã tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn và tiến hành xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, Sở đã xây dựng dự thảo Đề án giải thể Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ Nghệ An, lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị liên quan và đang hoàn thiện hồ sơ trình, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2019.

Cùng đó, Sở Lao động - TB&XH đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên của 4 huyện, thị xã vào các trường Trung cấp trực thuộc Sở và tiếp tục thực hiện khi có chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, năm 2018, 2019, Sở đã tinh giản biên chế đối với 8 trường hợp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn (Sở Lao động - TB&XH) lao động xuất khẩu lao động. Ảnh: Thanh Lê

7 tháng đầu năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết (kể cả năm 2018 chuyển sang): 33.103 hồ sơ; trong đó trả đúng hạn là 32.633 hồ sơ; không có hồ sơ quá hạn; hồ sơ đang giải quyết 470 hồ sơ.

 Sắp xếp lại trường nghề
Qua kiểm tra việc giải quyết TTHC tại các phòng, ban đơn vị trực thuộc Đoàn kiểm tra nêu rõ: Công tác rà soát TTHC của một số phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chưa kịp thời theo tiến độ, yêu cầu quy định; tỷ lệ sử dụng hộp thư công vụ còn thấp; kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm CCHC chưa nhiều,...
Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lê Đình Lý đánh giá, Sở LĐ-TB&XH đã tập trung lãnh đạo công tác CCHC; đồng thời đề nghị Sở tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo sự chuyển biến trong công tác CCHC; rà soát hoàn thiện thể chế của ngành nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.
Dạy nghề ở Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc. Ảnh tư liệu Tiến Hùng
Đặc biệt, Sở cần tập trung lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm của Năm CCHC là cải cách TTHC, đơn giản hóa, rút ngắn TTHC; chuẩn bị các điều kiện đưa TTHC giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
Đồng thời, đơn vị cũng cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các Trung tâm giáo dục thường xuyên; rà soát, giải thể các trường trung cấp nghề hoạt động không hiệu quả; tăng cường đạo đức công vụ, văn hóa công sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực thi công vụ,...