Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Baonghean.vn) - Chiều 15/1, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021; Công bố chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành thị năm 2020 và Trao giải cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

TINH GIẢN ĐƯỢC 679 NGƯỜI

Năm 2020, toàn ngành Nội vụ đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII).

Trong công tác quản lý và tinh giản biên chế, ngành đã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Năm 2020, ngành đã tổng hợp, lập dự toán về tinh giản biên chế, hợp đồng lao động cho 48 đơn vị, 679 người. Thẩm định chế độ chính sách theo Nghị định 108/NĐ-CP cho 48 đơn vị với số lượng 653 người, số tiền 26,3 tỷ đồng. Nghệ An tiếp tục là tỉnh nằm trong tốp đầu được Bộ Nội vụ đánh giá thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế.
Ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ngành Nội vụ cũng đã tham mưu thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; xóm, khối, bản. Đến nay, đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; xóm, khối, bản. Sau sắp xếp đã giảm được 20 đơn vị hành chính cấp xã và 2.082 xóm, khối, bản.

Tham mưu xây dựng Đề án khoán số lượng chức danh và kinh phí phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hướng dẫn sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với CBCC, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau khi sáp.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục được triển khai đồng bộ trên cả 6 nhiệm vụ và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt về thủ tục hành chính đã giảm bớt các khâu rườm rà, không cần thiết. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng

Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo có nhiều cố gắng. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, khen thưởng đã hướng đến người lao động trực tiếp, những vướng mắc, tồn đọng trong thi đua khen thưởng từng bước được tháo gỡ và xử lý đúng quy định.

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, tồn tại; chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan, bước sang năm 2021, ngành Nội vụ đề ra 17 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp chủ yếu.

Trong đó, tập trung toàn lực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thành tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên...

Đại diện UBND TP. Vinh trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đại diện UBND TP. Vinh trình bày tham luận về công tác luân chuyển, điều động cán bộ tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy về công tác CCHC. Tham mưu xây dựng và ban hành Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025; Chương trình CCHC, Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021. Đồng thời, triển khai các giải pháp chỉ đạo nâng cao chỉ số CCHC, tăng cường công tác kiểm tra CCHC.

XÁC ĐỊNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, nhờ chủ động, linh hoạt trong điều hành, lãnh đạo của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp nên kết quả đạt được trên các lĩnh vực khá tích cực. Nghệ An nằm trong 19 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 4%.

Đánh giá những kết quả mà ngành Nội vụ đạt được trong năm 2020, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, mặc dù công tác tinh giản biên chế với số lượng người nhiều nhưng không ảnh hưởng đến tâm lý, tâm tư cán bộ, các tầng lớp nhân dân. Về công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là thành công trong công tác tham mưu nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 5
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều hạn chế; một số bộ phận công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nhiều nội dung tham mưu cho UBND tỉnh chưa đạt yêu cầu về tiến độ…

Bước sang năm 2021, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thì dự báo còn nhiều khó khăn, phức tạp, khó lường; bên cạnh đó diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh. Vì thế, ngành cần chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho ông Nguyễn Hồng Dũng - Trưởng phòng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 6
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho ông Nguyễn Hồng Dũng - Trưởng phòng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, gắn với nhiệm vụ trọng tâm là thể chế, tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, hiện đại hóa hành chính và tài chính công, đồng chí Lê Hồng Vinh cho rằng, những vấn đề này cần có cách tiếp cận mới trong thiết lập định hướng và tư duy cải cách.

"Cải cách hành chính trong giai đoạn mới thì cần lấy cải cách thể chế là trung tâm; cải cách công vụ và tổ chức bộ máy là then chốt; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là nền tảng; hiện đại hóa hành chính và cải cách tài chính là động lực”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 7
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cần tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, tinh giản biên chế, quản lý công chức, viên chức, triển khi Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch.

Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu tỉnh thực hiện chính sách thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị; Quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, khối, bản; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo…

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 8
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Hồng Dũng - Trưởng phòng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ; Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 14 nhân.

Nhân Hội nghị này, Sở Nội vụ cũng đã tổ chức công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính trong năm 2020 đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 21 huyện, thành, thị trên địa bàn và Trao giải cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

(Baonghean.vn) - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở Nam Đàn; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao quà tại huyện Tương Dương; Nghệ An phát triển dự án điện; Tổ công tác Bộ Công an xử lý nồng độ cồn tại TP. Vinh... 

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

(Baonghean.vn) - Trào lưu hút thuốc lá điện tử đang ngày càng "xâm nhập" nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế có những trao đổi về nguy cơ và hậu quả khôn lường khi sử dụng thuốc lá điện tử. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê; Nghệ An dành hơn 8.000 ha đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030; Đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã trao giải Nhất cho đội Yên Thành, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể; trao giải thưởng cho 21 cá nhân; giải các phần thi xuất sắc cho 21 tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua...