Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Baonghean.vn) - Chiều 15/1, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021; Công bố chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành thị năm 2020 và Trao giải cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

TINH GIẢN ĐƯỢC 679 NGƯỜI

Năm 2020, toàn ngành Nội vụ đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII).

Trong công tác quản lý và tinh giản biên chế, ngành đã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Năm 2020, ngành đã tổng hợp, lập dự toán về tinh giản biên chế, hợp đồng lao động cho 48 đơn vị, 679 người. Thẩm định chế độ chính sách theo Nghị định 108/NĐ-CP cho 48 đơn vị với số lượng 653 người, số tiền 26,3 tỷ đồng. Nghệ An tiếp tục là tỉnh nằm trong tốp đầu được Bộ Nội vụ đánh giá thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế.

Ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ngành Nội vụ cũng đã tham mưu thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; xóm, khối, bản. Đến nay, đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; xóm, khối, bản. Sau sắp xếp đã giảm được 20 đơn vị hành chính cấp xã và 2.082 xóm, khối, bản.

Tham mưu xây dựng Đề án khoán số lượng chức danh và kinh phí phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hướng dẫn sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với CBCC, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau khi sáp.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục được triển khai đồng bộ trên cả 6 nhiệm vụ và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt về thủ tục hành chính đã giảm bớt các khâu rườm rà, không cần thiết. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng

Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo có nhiều cố gắng. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, khen thưởng đã hướng đến người lao động trực tiếp, những vướng mắc, tồn đọng trong thi đua khen thưởng từng bước được tháo gỡ và xử lý đúng quy định.

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, tồn tại; chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan, bước sang năm 2021, ngành Nội vụ đề ra 17 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp chủ yếu.

Trong đó, tập trung toàn lực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thành tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên...

Đại diện UBND TP. Vinh trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đại diện UBND TP. Vinh trình bày tham luận về công tác luân chuyển, điều động cán bộ tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy về công tác CCHC. Tham mưu xây dựng và ban hành Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025; Chương trình CCHC, Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021. Đồng thời, triển khai các giải pháp chỉ đạo nâng cao chỉ số CCHC, tăng cường công tác kiểm tra CCHC.

XÁC ĐỊNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, nhờ chủ động, linh hoạt trong điều hành, lãnh đạo của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp nên kết quả đạt được trên các lĩnh vực khá tích cực. Nghệ An nằm trong 19 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 4%.

Đánh giá những kết quả mà ngành Nội vụ đạt được trong năm 2020, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, mặc dù công tác tinh giản biên chế với số lượng người nhiều nhưng không ảnh hưởng đến tâm lý, tâm tư cán bộ, các tầng lớp nhân dân. Về công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là thành công trong công tác tham mưu nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 5
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều hạn chế; một số bộ phận công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nhiều nội dung tham mưu cho UBND tỉnh chưa đạt yêu cầu về tiến độ…

Bước sang năm 2021, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thì dự báo còn nhiều khó khăn, phức tạp, khó lường; bên cạnh đó diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh. Vì thế, ngành cần chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 6
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho ông Nguyễn Hồng Dũng - Trưởng phòng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, gắn với nhiệm vụ trọng tâm là thể chế, tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, hiện đại hóa hành chính và tài chính công, đồng chí Lê Hồng Vinh cho rằng, những vấn đề này cần có cách tiếp cận mới trong thiết lập định hướng và tư duy cải cách.

"Cải cách hành chính trong giai đoạn mới thì cần lấy cải cách thể chế là trung tâm; cải cách công vụ và tổ chức bộ máy là then chốt; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là nền tảng; hiện đại hóa hành chính và cải cách tài chính là động lực”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 7
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cần tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, tinh giản biên chế, quản lý công chức, viên chức, triển khi Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch.

Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu tỉnh thực hiện chính sách thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị; Quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, khối, bản; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo…

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 8
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Hồng Dũng - Trưởng phòng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ; Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 14 nhân.

Nhân Hội nghị này, Sở Nội vụ cũng đã tổ chức công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính trong năm 2020 đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 21 huyện, thành, thị trên địa bàn và Trao giải cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”.

Tin mới

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

Tiếng Nghệ: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

(Baonghean.vn) - Sinh thời, nhà thơ Tản Đà từng nhận xét thơ Hồ Xuân Hương: “Thật là tinh quái; những câu hay đọc lên đến ghê người. Người ta thường có câu: “Thi trung hữu hoạ”, nghĩa là “Trong thơ có vẻ”. Như thơ Xuân Hương thì lại là “Thi trung hữu quỷ”, tức “Trong thơ có quỷ”. 
Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến kết hôn

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến kết hôn

Giới nghệ sĩ Hà Nội đang háo hức chuẩn bị đi dự đám cưới của Quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng 2019 Lương Hải Yến sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tại thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang). Tuy nhiên, ai cũng bất ngờ và tò mò về chú rể vì nhân vật này "vừa lạ, vừa quen".
Dân vận khéo, sáng bản làng

Dân vận khéo, sáng bản làng

(Baonghean.vn) - Là huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90% dân số. Những năm qua, huyện Quế Phong đã áp dụng nhiều giải pháp “dân vận khéo”, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở thôn bản.
Nước mắm Cửa Lò.

Những thức quà hấp dẫn ở miền quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bên cạnh những điểm đến và món ăn hấp dẫn, du khách đến với Nghệ An còn có dịp mua những thứ quà tặng mang đậm bản sắc của miền “Gió Lào cát trắng”, đảm bảo khi đã thưởng thức sẽ mong có dịp trở lại vùng quê bên dòng Lam giang.
Nặng lòng với con chữ vùng cao

Nặng lòng với con chữ vùng cao

(Baonghean.vn) -  Phà Nọi trong tiếng Thái nghĩa là “lèn nhỏ” thế nhưng, bản nghèo nơi xã biên giới Đoọc Mạy của huyện miền núi cao Kỳ Sơn này gần như biệt lập với thế giới bên ngoài bằng những vách đá dựng đứng, những dãy núi quanh năm mây phủ. 
Gia đình vợ chồng anh chị Trần Khánh Dương - Võ Thị Lương luôn yêu thương, tràn ngập tiếng cười. Ảnh: Thành Chung

Những người vượt lên nghịch cảnh

(Baonghean.vn) - Ở tỉnh Nghệ An, hiện nay có rất nhiều tấm gương sáng là người khuyết tật đã cố gắng vượt qua khó khăn của bản thân, vươn lên phát triển, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Truyện ngắn: Dì Lương

Truyện ngắn: Dì Lương

(Baonghean.vn) - Một ngày, khi tôi vừa tan học, bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy dì Lương đang mua đống vỏ hộp ở quán tạp hóa ngay sát đó. Bỗng trong tôi dâng lên cảm giác xấu hổ với bạn bè. Khi dì gọi với theo, tôi quay mặt lại và nhìn dì bằng ánh mắt lạnh băng...
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam

(Baonghean.vn) - Liên quan đến Chuyên án “Buôn bán và tàng trữ hàng cấm” bằng xe khách với số lượng 3,5 tạ pháo nổ, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Sỹ Vinh, trú tại huyện Diễn Châu về hành vi buôn bán pháo nổ.
Nâng cao nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Nâng cao nghiệp vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, Sở Tư pháp  tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị...
‘Khấp khởi’ vụ đông

‘Khấp khởi’ vụ đông

(Baonghean.vn) - Tiềm năng đất đai và khả năng lao động của nông dân hiện nay có thể làm ra nhiều sản phẩm trong vụ đông “khó tính”. Nhưng, cái cốt lõi là đầu ra sản phẩm chưa được giải quyết triệt để, khiến cho niềm vui về những thành công của sản xuất vụ đông chỉ “khấp khởi”.
Nga - Trung tăng cường quan hệ đối tác quân sự trước hành động của NATO ở châu Á - Thái Bình Dương

Nga - Trung tăng cường quan hệ đối tác quân sự trước hành động của NATO ở châu Á - Thái Bình Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 1/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng hành động của NATO và các nước châu Âu đang tạo ra tình hình bùng nổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và để đáp lại, Nga và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác quân sự và tổ chức các cuộc tập trận chung.