So tài báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong tổ chức đoàn Nghệ An

(Baonghean.vn)-Sáng 2/12, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cán bộ đoàn cấp tỉnh lần thứ 2 – năm 2017.

Các đại biểu tham dự Hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Trong công tác giáo dục của đoàn thanh niên, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng có vai trò vô cùng quan trọng, là kênh thông tin hai chiều giữa tổ chức đoàn với đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên nhằm truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cùng đó, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị, các chương trình, phong trào hành động cách mạng của đoàn.

Qua đó định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng, sự đồng thuận trong thanh niên, củng cố niềm tin, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng của đoàn.

Đồng chí Đặng Đình Quang- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn thông báo thể lệ nội dung, hình thức thi. Ảnh Thanh Lê

Đồng thời, đây là một trong những hoạt động kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội thông tin, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp hiện nay vẫn bộc lộ rõ những hạn chế: Đội ngũ đông nhưng chưa mạnh, thiếu chuyên sâu; phương thức hoạt động còn mang nặng tính một chiều từ trên xuống, việc nắm bắt thông tin từ cơ sở còn hạn chế, thiếu kịp thời, thiếu sâu sát.

Các thí sinh tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức. Ảnh: Thanh Lê

Vì vậy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ 17, nhiệm kỳ 2017 – 2022 vừa mới được thông qua, trong đó xác định việc củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp là một trọng tâm then chốt để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn.

Hội thi là dịp để các báo cáo viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Gắn việc tổ chức Hội thi với công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Phần thi trình bày chuyên đề : "Những hình thức giáo dục cách mạng truyền thống, lịch sử của Đoàn thanh niên trong trường THPT" của thí sinh Nguyễn Việt Anh, Bí thư Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong, Hưng Nguyên . Ảnh Thanh Lê

Tại Hội thi, 55 thí sinh đại diện cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn tỉnh sẽ trải qua các phần thi gồm: “Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm”; “Báo cáo chuyên đề”; “Thuyết trình, hùng biện”; “Tranh luận cùng Ban Giám khảo”.

Sau các phần thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh có điểm cao vòng chung kết và trao giải vào tối nay, 2/12.

Thanh Lê