#soái ca

9 kết quả

Soái ca là gì?

Soái ca là gì?

(Baonghean) - Soái ca là một từ gốc Hán, nó có từ thời “khi cô còn là hạt bụi” nhưng bỗng nhiên gần đây nổi như cồn. Ai chưa dùng từ soái ca tất nhiên là người lạc hậu và coi như chưa phải là công dân… mạng.