Sớm phân bổ nguồn vốn cho các địa phương 135

(Baonghean.vn) - Ngày 16/6, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Triển khai kết luận thanh tra, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01, 02 của UBDT.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh, đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư và lãnh đạo các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, Qùy Châu, Qùy Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu và Thị xã Thái Hòa.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc quán triệt các nội dung theo kết luận thanh tra thực hiện chính sách thực hiện định canh, định cư, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo.

Kết luận đã khẳng định những ưu điểm của các huyện trong quá trình thực hiện các chính sách, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong quá trình chỉ đạo và triển khai. Đó là thiếu nguồn vốn cho các dự án, thiếu mặt bằng triển khai các dự án định canh, định cư, chậm trễ trong việc quyết toán kinh phí, một số công trình đã bị xuống cấp...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Về Thông tư 01/2017/TT – UBDT ngày 10/5/2017 là văn bản quy định thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Địa bàn thực hiện gồm các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn (bản, buôn, làng, xóm, ấp) đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung thông tư tập trung về việc phân bổ nguồn vốn và lập kế hoạch thực hiện chương trình; Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn; Kiểm tra, giám sát, đánh giá; Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Đồng chí Lương Thanh Hải - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc trình bày hướng dẫn Thông tư 01/20117/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Công Kiên

Về Thông tư 02/2017/TT-UBDT, ngày 22/5/2017 là văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, tín dụng ưu đãi và chính sách bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư. Cụ thể, hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư và chưa có đất sản xuất sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ từ ngân sách nhà nước và được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt được hỗ trợ bình quân 1,5 triệu đồng/hộ để tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt...

Niềm vui của bà con bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai (Tương Dương) khi được thụ hưởng dự án nước sạch cộng đồng. Ảnh: Công Kiên

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đã thảo luận về một số vấn đề liên quan như việc phân khai kinh phí; khó khăn trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, giá thành bị đẩy lên cao; linh hoạt trong việc phân bổ nguồn vốn.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi cho bà con dân tộc thiểu số. Ảnh: Công Kiên

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu Ban Dân tộc gấp rút triển khai việc kiểm điểm theo kết luận thanh tra của UBDT, thường xuyên đôn đốc thực hiện hướng dẫn các thông tư liên quan. Về thực hiện Chương trình 135, Ban Dân tộc cần sớm xem xét các tiêu chí để phân bổ nguồn vốn cho các địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi cho bà con dân tộc thiểu số.

Công Kiên