#sơn nữ

20 kết quả

Đắm say sơn nữ Việt – Lào bên dòng Nậm Nơn

Đắm say sơn nữ Việt – Lào bên dòng Nậm Nơn

(Baonghean.vn) – Ngược dòng Nậm Nơn từ trung tâm xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) hơn 2 giờ đồng hồ có 2 bản làng của đồng bào dân tộc Thái 2 nước Việt - Lào nằm gần đối diện nhau, ấy là bản Cha Nga (Mỹ Lý, Kỳ Sơn) và bản Xốp Cắng (thuộc cụm xã Loòng Cắng, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn).