Sơn Thành (Yên Thành) xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015-2020

(Baonghean) - Trong 5 năm qua, xã Sơn Thành (Yên Thành) đã triển khai xây dựng nông thôn mới khá bài bản, sát đúng thực tiễn nên đã đạt những kết quả đáng phấn khởi: Trở thành xã dẫn đầu của cả tỉnh trong xây dựng nông thôn mới. Đây là bước đệm vững chắc để xã tiếp tục phấn đấu giai đoạn 2015 - 2020, được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nhằm làm thay đổi bộ mặt làng quê giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, không còn hộ nghèo. Để trở thành đơn vị có phong trào dẫn đầu và phát triển toàn diện đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 5184 của UBND tỉnh ngày 5/1/2015 giai đoạn 2015 - 2020, đưa Sơn Thành trở thành một xã “Giàu đẹp, văn minh không còn hộ nghèo, thu nhập đạt trên 80 triệu đồng/người/năm”, Sơn Thành đã đề ra những giải pháp cụ thể sau: 

Nhà máy Gạch BMC đóng tại xóm 12, xã Sơn Thành (Yên Thành) đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Ảnh Đ.P

Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khai thác hiệu quả nội lực, tranh thủ ngoại lực.

Thứ hai: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở tiến hành các biện pháp đồng bộ công nghiệp trong nông nghiệp. Cải tạo chuyển dịch cơ cấu 150,7 ha vườn tạp “Vườn đẹp thu nhập cao” thực sự “đi lên từ vườn, vươn xa từ đồi, đồi là phố, đồi là tiền”. Tích tụ ruộng đất bằng cách góp vốn bằng cổ đông trên đất 64 sau khi đã chuyển đổi để tạo bước sản xuất lớn thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đưa vật nuôi, chuyển đổi cây trồng lấy giá trị làm thước đo, phá bỏ tập tục sản xuất manh mún nhỏ lẻ...

Thứ ba: Xây dựng kết cấu hạ tầng với các công trình trọng tâm từ năm 2015 - 2020. Phục dựng các công trình văn hóa tâm linh, nghĩa trang sinh thái, trung tâm thương mại... Phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng với 40 km đường bê tông rộng từ 5 - 9 m để đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp. Hoàn thiện nâng cấp các hệ thống kênh mương hồ đập ngập úng, hạn hán, quy hoạch xây dựng các cánh đồng chuyên canh. Nâng cấp toàn diện các tiêu chí đã được công nhận trước năm 2015.

Mô hình trồng nấm của ông Nguyễn Hữu Hạnh - xóm 12 xã Sơn Thành. Ảnh tư liệu

Thứ tư: Mời gọi các nhà khoa học, các nhà đầu tư vào cuộc. Dựa vào khoa học, các nhà khoa học, các nhà đầu tư để tạo sự bứt phá trong sản xuất truyền thống, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa năng suất chất lượng và giá thành sản phẩm đáp ứng mục đích từ sản xuất đến khâu tiêu thụ trở thành một chuỗi liên kết khép kín.

Thứ năm: Quy hoạch và quy hoạch lại chỉnh trang dân cư nông thôn. Xây dựng quy chế quản lý từng bước tiến tới cấp phép nhà ở nông thôn; đưa dân lên đồi; quy hoạch các vùng đất chung cư nông thôn sau những năm 2020.

Người dân Sơn Thành năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế nhờ vậy đời sống ngày càng được nâng cao; góp phần thay bộ mặt làng quê. Ảnh tư liệu

Thứ sáu: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Trước mắt quản lý, thực hiện tốt công tác môi trường, xử lý rác hữu cơ, nước thải dân cư, nước thải công nghiệp, khai khoáng, sản xuất... Về lâu dài, nêu cao ý thức tự giác của toàn thể nhân dân về bảo vệ và gìn giữ môi trường. 

Thứ bảy: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; thực sự xã hội hóa về giáo dục, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Thứ tám: Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đ.P