Sự 'đáp trả' của Nga qua việc trục xuất 3 nhà ngoại giao Slovakia

Nga trục xuất 3 nhân viên ngoại giao của đại sứ quán Slovakia ở Matxcơva để đáp trả vụ Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao của mình, Bộ Ngoại giao Nga đưa tin.
Cơ quan Bộ Ngoại giao Nga

"Ngày 31 tháng 8, Đại sứ Cộng hòa Slovakia tại Liên bang Nga P. Priputen đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga và bày tỏ phản đối mạnh mẽ liên quan đến việc trục xuất vô căn cứ 3 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Nga tại Slovakia vào tháng 8 năm nay. Chúng tôi coi bước đi không thân thiện này của Bratislava trái với tinh thần truyền thống về phát triển mang tính xây dựng trong quan hệ giữa các nước chúng ta" - trang web của Bộ Ngoại giao Nga viết và nhấn mạnh thêm:

"Đại sứ đã được thông báo rằng phía Nga dựa trên nguyên tắc có đi có lại, đã quyết định trục xuất 3 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Slovakia tại Matxcơva khỏi Liên bang Nga ".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Slovakia thông báo về việc trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga, vì cho rằng những người này có hành động được cho là trái với Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao.