Sư đoàn 324 diễn tập vòng tổng hợp bắn đạn thật

(Baonghean.vn) - Sáng 16/9, Sư đoàn 324 - Quân khu 4 tiến hành diễn tập thực binh có bắn đạn thật.

Cuộc diễn tập với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường không”, nằm trong mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2016 của Tư lệnh Quân khu 4.

Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm thực hành tiêu diệt mục tiêu.
Đại đội ĐKZ 82 thực hành tiêu diệt mục tiêu.
Lực lượng bộ binh thực hành tiêu diệt địch

Đợt diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy chiến đấu, khả năng hiệp đồng giữa bộ binh, hỏa lực và không quân giúp cho cán bộ, chiến sĩ vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiến đấu và thực hành chiến đấu sát với đối tượng tác chiến trên địa hình cụ thể. Đồng thời tìm ra những hạn chế, yếu kém để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Hà Hữu Tân