Sức mạnh của một đảng chân chính

(Baonghean) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: Một Đảng mà giấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng...

Người cũng khẳng định: Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.

Những nỗ lực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm đẩy lùi suy thoái, làm trong sạch đội ngũ của Đảng ta trong thời gian qua đã cho thấy rõ một điều: Đảng đã nhìn ra những khuyết điểm nghiêm trọng và đang nỗ lực sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm đó.

Bên cạnh tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ta tập trung chỉ rõ những khuyết điểm của mình. Đó chính là 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ. Và nguyên nhân chủ yếu  là do bản thân cán bộ, đảng viên  thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân. Biểu hiện cụ thể, rõ nét nhất và gây hậu quả nghiêm trọng nhất là tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Xác định rõ nguyên nhân cũng như trọng điểm cần đột phá là đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có sai phạm, nhất là những đảng viên giữ trọng trách trong bộ máy Đảng, Nhà nước, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, các cơ quan kiểm tra, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hoạt động tối đa công suất. Kết quả là, đã có cả chục nghìn đảng viên trong cả nước bị kỷ luật vì vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đáng chú ý là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp 19 kỳ và công bố kỷ luật nhiều đảng viên là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng bị thôi chức; một số cán bộ lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương dù đã về hưu hay đương chức mắc sai phạm đều  bị xử lý nghiêm minh. Những cán bộ, đảng viên đó đều đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản…

Có thể nói, chưa bao giờ công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng lại quyết liệt và đạt được kết quả như hiện nay. Nhân dân cả nước nhìn vào đó mà hoàn toàn tin tưởng rằng tham nhũng, tiêu cực sẽ bị đẩy lùi. Bởi lẽ, như người đứng đầu Đảng ta đã nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, không ai đứng ngoài. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công.

Sự thành công đến từ sự dũng cảm. Đảng ta đã dũng cảm công khai khuyết điểm, nhận lỗi về mình rồi nỗ lực tự gột sửa, tự chỉnh sửa để ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn lên, để làm tròn sứ mệnh của mình với đất nước, với nhân dân. Đó là cội nguồn làm nên sức mạnh của một Đảng chân chính.