Sức mạnh quốc phòng Nghệ An trong diễn tập khu vực phòng thủ

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm