#sương muối

6 kết quả

Nghệ An: Hàng vạn cây đinh lăng chết yểu

Nghệ An: Hàng vạn cây đinh lăng chết yểu

(Baonghe an.vn) - Hàng vạn cây đinh lăng từ dự án của tổ chức Oxfam tài trợ cho 17 hộ dân ở 2 bản là Tân Hương và bản Tờ xã Yên Khê (Con Cuông, Nghệ An) đã bị chết yểu. Dự án thất bại hoàn toàn.