#án binh bất động

1 kết quả

Sẽ thu hồi đất dự án không khả thi tại TX. Cửa Lò

Sẽ thu hồi đất dự án không khả thi tại TX. Cửa Lò

(Baonghean) - Có tới trên 10 dự án xây dựng nhà nghỉ, cảng cá, khu nghỉ dưỡng, bất động sản... với diện tích hàng trăm nghìn m2 ở Thị xã Cửa Lò chậm tiến độ, thậm chí chưa triển khai xây dựng sau nhiều năm cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong chuyến làm việc mới đây với lãnh đạo thị xã, Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát thực tế và chỉ đạo các cấp, ngành rà soát, có phương án thu hồi những dự án không khả thi.