#Đề án 06

2 kết quả

Công an TP Vinh làm thủ tục cấp căn cước công dân cho học sinh

TP Vinh triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

(Baonghean.vn) - Thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, chiều 21/9, tại TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND thành phố Vinh tổ chức đánh giá, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án.