#đưa tàu tàng hình

1 kết quả

Pháp đưa tàu chiến tàng hình đến Việt Nam

Pháp đưa tàu chiến tàng hình đến Việt Nam

 Ngày 15/4, tàu đổ bộ và chỉ huy Mistral cùng tàu chiến lớp La Fayette Courbet của Hải quân Pháp đã tới Việt Nam trong chiến dịch Jeanne d’Arc, một chương trình thường niên đào tạo tác chiến cho các sĩ quan, học viên của hải quân các nước.