#đại hội hội doanh nghiệp cựu chiến binh nghệ an

1 kết quả

Phát huy phẩm chất người lính trên trận tuyến mới

Phát huy phẩm chất người lính trên trận tuyến mới

(Baonghean) - Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An là một tổ chức xã hội nghề nghiệp; mục đích của Hội là tập hợp những cựu chiến binh, cựu quân nhân (CCB, CQN) sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trở về đời thường tích cực tham gia hoạt động kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.