#đại lý đóng cửa

1 kết quả

Hết thời sim rác, đại lý đóng cửa

Hết thời sim rác, đại lý đóng cửa

Sự quyết liệt của Bộ Thông tin và truyền thông, cùng các nhà mạng siết chặt sim rác đã khiến cho thị trường này trầm lắng. Nhiều khu vực chuyên kinh doanh sim rẻ vắng vẻ, thậm chí có cửa hàng đóng cửa.