#đạm

3 kết quả

Vụ xuân 2017: Tuân thủ nghiêm lịch thời vụ

Vụ xuân 2017: Tuân thủ nghiêm lịch thời vụ

(Baonghean) - Vụ xuân 2017 được dự báo diễn ra trong điều kiện thời tiết ấm nhưng sẽ có một số đợt rét muộn vào cuối vụ. Trước diễn biến thất thường của thời tiết thì việc chấp hành nghiêm lịch thời vụ theo khuyến cáo là yếu tố quan trọng để hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.
Giảm bón đạm cho lúa để tăng chất lượng gạo

Giảm bón đạm cho lúa để tăng chất lượng gạo

(Baonghean) - Bón phân đạm cho lúa với số lượng quá nhiều sẽ giảm năng suất lúa, chất lượng hạt gạo, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường sinh thái ruộng lúa. Do vậy, các nhà khoa học đã phối hợp với một số nhà nông thực nghiệm trên một số diện lúa để xác định lượng phân đạm bón hợp lý.