#để tạo đồng thuận

1 kết quả

Đối thoại - cách thức giải quyết tốt các vấn đề ở cơ sở

Đối thoại - cách thức giải quyết tốt các vấn đề ở cơ sở

(Baonghean) - Những năm qua, thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận”, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp đổi mới công tác dân vận theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.