#đa dạng dịch vụ

1 kết quả

HTX nông nghiệp Diễn Mỹ đa dạng dịch vụ

HTX nông nghiệp Diễn Mỹ đa dạng dịch vụ

(Baonghean) - HTX nông nghiệp trên địa bàn Diễn Châu đóng góp quan trọng trong phong trào phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn. Trong đó, HTX nông nghiệp Diễn Mỹ thực sự là HTX nổi bật khi tham gia vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa những tiến bộ mới vào sản xuất.