#điện toán đám mây

2 kết quả

Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm

Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm

(Baonghean.vn) - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 12/7/2022 về Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2022, trong đó, nêu rõ kết quả triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.