#ảnh hưởng nuôi trồng thủy sản

1 kết quả

Sông Mai Giang ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường nuôi trồng thủy sản của người dân

Sông Mai Giang ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường nuôi trồng thủy sản của người dân

(Baonghean.vn)- Cử tri huyện Quỳnh Lưu phản ánh môi trường sông Mai Giang đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Bảng bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường nuôi trồng thủy sản và nước sinh hoạt của nhân dân 7 xóm ( xã Quỳnh Bảng). Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng trên.