#22 xã

1 kết quả

Nghi Lộc: Phấn đấu đến năm 2020 có 22/30 xã đạt chuẩn NTM

Nghi Lộc: Phấn đấu đến năm 2020 có 22/30 xã đạt chuẩn NTM

(Baonghean.vn) - Ban thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc vừa ban hành chương trình hành động "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ huyện Nghi Lộc khoá XXVII về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020". Chương trình nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Lộc khoá XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.