#55 triệu

1 kết quả

Con Cuông: Tập trung các giải pháp nâng thu nhập bình quân 55 triệu đồng/người/năm

Con Cuông: Tập trung các giải pháp nâng thu nhập bình quân 55 triệu đồng/người/năm

(Baonghean.vn) - Một trong những mục tiêu đến năm 2020 của huyện Con Cuông nâng thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm. Để đạt mục tiêu này, huyện tập trung 3 giải pháp đột phá: ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất; phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch và xây dựng  hạ tầng đồng bộ.