#60 giây

2 kết quả

[Infographics] 60 giây: Một nhiệm kỳ

[Infographics] 60 giây: Một nhiệm kỳ

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ với những kỳ vọng phát triển mạnh mẽ. Cùng Báo Nghệ An điểm nhanh các chỉ tiêu cơ bản được đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.