#bưu điện hoa nam buổi sáng

1 kết quả

Cơ cấu tổ chức mới của quân đội Trung Quốc

Cơ cấu tổ chức mới của quân đội Trung Quốc

Tái cơ cấu là một phần trong số hàng loạt cải tổ quân đội của ông Tập Cận Bình với mục đích thay đổi quân đội Trung Quốc từ một hệ thống lấy lục quân làm trung tâm sang một cơ quan kiểm soát quân sự chung theo kiểu phương Tây.