#bệnh cột sống

4 kết quả

Bài tập tránh gù lưng

Bài tập tránh gù lưng

Các động tác vươn người, cuộn người, tư thế cánh cung, cây cầu giúp điều chỉnh tư thế, tránh cong vẹo cột sống, theo Bright Side.