#bộ ngành

4 kết quả

Bổ nhiệm cán bộ chủ chốt 7 bộ, ngành, địa phương

Bổ nhiệm cán bộ chủ chốt 7 bộ, ngành, địa phương

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Nghệ An, Yên Bái vừa quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt một số đơn vị trực thuộc.