#ba lan cung cấp máy bay cho ukraine

1 kết quả

Ukraine hoài nghi về chiến đấu cơ mà Ba Lan hứa hẹn

Ukraine hoài nghi về chiến đấu cơ mà Ba Lan hứa hẹn

(Baonghean.vn) - Quân đội Ukraine đã lên tiếng nghi ngờ sau khi Ba Lan tuyên bố sẽ chuyển giao một số chiến đấu cơ MiG-29. Họ nói rằng máy bay cũ là sự bổ sung đáng hoan nghênh nhưng sẽ giúp ích hạn chế, đồng thời yêu cầu thay thế bằng máy bay "hiện đại" do Mỹ sản xuất.