#biên chế giáo viên

3 kết quả

Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi về cơ chế, nguyên tắc phân bổ và tuyển dụng biên chế giáo viên

Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi về cơ chế, nguyên tắc phân bổ và tuyển dụng biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Biên chế giáo viên đã được Trung ương phân bổ cho Nghệ An. Vậy cơ chế, nguyên tắc tuyển dụng như thế nào? Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ về một số nội dung liên quan.