#biệt dược

5 kết quả

Biệt dược giá cao: Thiếu giám sát, doanh nghiệp "tha hồ" định giá?

Biệt dược giá cao: Thiếu giám sát, doanh nghiệp "tha hồ" định giá?

Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá, thuốc do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả (chiếm khoảng trên 50% tổng số thuốc) hiện đã được giám sát thường xuyên bởi cơ quan bảo hiểm xã hội, trong khi thuốc do dân tự mua, bệnh viện mua để phục vụ khám chữa bệnh không do quỹ BHYT chi trả là thuốc biệt dược, thuốc độc quyền thường giá rất cao do chưa có cơ chế giám sát sự minh bạch về giá.