#cây thiêng

2 kết quả

Cây thiêng đền Cờn

Cây thiêng đền Cờn

(Baonghean.vn) – Đền Cờn - ngôi đền uy linh, trấn giữ cả một miền duyên hải địa đầu xứ Nghệ, đứng đầu 4 đền thiêng Nghệ - Tĩnh xưa nay (Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng).