#công ty cổ phần golden city

2 kết quả

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật ở Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật ở Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu

(Baonghean.vn) - Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam vừa thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật ở một số dự án, doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự án Khu resort Bắc đảo Lan Châu của Công ty Cổ phần Golden City xếp thứ tự số một trong danh sách những dự án, doanh nghiệp được kiểm tra.