#cam tân kỳ

3 kết quả

Nắng nóng, nông dân xoay xở đủ cách cấp nước cho cây trồng 'bạc triệu'

Nắng nóng, nông dân xoay xở đủ cách cấp nước cho cây trồng 'bạc triệu'

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài, cây cam lại đang vào giai đoạn tích nước cho quả. Kè ao tích nước, dùng phân bón hữu cơ vi sinh và tận dụng cỏ dại tủ gốc, thực hiện biện pháp trồng xen... là cách làm được nông dân Nghệ An áp dụng chống hạn cho cây trồng "bạc triệu", cung cấp đủ nước cho cam dưỡng quả. 
Những mũi nhọn nông nghiệp Tân Kỳ

Những mũi nhọn nông nghiệp Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ đang chú trọng nâng cao năng suất mía nguyên liệu và tăng diện tích cam hàng hóa, đồng thời chỉ đạo các địa phương quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, vận động người dân đưa chuồng ra đồng.  Đây là những hướng đi chủ lực của nông nghiệp Tân Kỳ.