#chậm mà chắc

1 kết quả

Đặng Thiên Sơn: Người đi chậm mà chắc

Đặng Thiên Sơn: Người đi chậm mà chắc

(Baonghean) - Đặng Thiên Sơn có một gương mặt khá già dặn so với lứa tuổi 8X của mình. Ngày thấy thơ và ảnh Sơn giới thiệu trên báo Áo Trắng - tờ báo văn chương dành cho giới trẻ, cứ nghĩ rằng Sơn hẳn ở thế hệ 7X. Bởi có lẽ, cậu trai Yên Thành quê lúa ấy lớn lên từ những vất vả, trải qua nhiều thăng trầm nên trông mặt chẳng bắt được “thời gian”.