#chợ lợn giống

1 kết quả

Độc đáo chợ lợn con ở Nghệ An

Độc đáo chợ lợn con ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chợ lợn con được hình thành hơn 10 năm nay ở xã Tràng Sơn (Đô Lương). Tại đây người dân tìm đến để mua lợn giống về nuôi còn tiểu thương thu mua để bán lại. Chợ gồm các giống như: lợn đen, lợn móng cái, lợn đại bạch.