#chatgpt

9 kết quả

GPT-4 có tính năng gì vượt trội so với ChatGPT?

GPT-4 có tính năng gì vượt trội so với ChatGPT?

(Baonghean.vn) - Trong ngày đầu tiên được công bố, GPT-4 đã khiến nhiều người dùng kinh ngạc với các tính năng vượt trội so với phiên bản trước đó (ChatGPT) như khả năng phác thảo các vụ kiện, vượt qua các kỳ thi tiêu chuẩn hóa và xây dựng một trang web hoạt động từ một bản phác thảo vẽ tay.
chuyển đổi số

Những hạn chế của ChatGPT mà người dùng cần biết

(Baonghean.vn) - Mặc dù ChatGPT có những ưu điểm nổi bật đã được cộng đồng người dùng đánh giá cao, nhưng cũng như đối với bất kỳ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nào, ChatGPT cũng có những điểm yếu và thách thức nhất định có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và độ chính xác của nó.