#chuyển đổi ruộng đất

5 kết quả

Mía năng suất 150 tấn ở Tường Sơn,

Đến với 'thôn trăm triệu' ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Về các xã Tường Sơn, Cẩm Sơn (Anh Sơn) bây giờ, câu chuyện bà con phấn khởi chuyện trò là năng suất mía đạt 150-160 tấn/ha, bí xanh  mỗi nhà thu 300-400 triệu đồng trên những cánh đồng chuyên canh sau thực hiện chuyển đổi ruộng đất. 
62 cánh đồng lớn ở Nghệ An

62 cánh đồng lớn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đến nay, Nghệ An đã triển khai được 62 mô hình cánh đồng lớn. Tuy nhiên việc xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh chưa thực sự bền vững.