#gà giống

6 kết quả

Hỗ trợ nuôi giống gà lông màu ở Quỳnh Lưu

Hỗ trợ nuôi giống gà lông màu ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Thực hiện mô hình khuyến nông, Trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi thuộc Viện chăn nuôi đã hỗ trợ 15 nghìn con gà giống lông màu cho các hộ ở Quỳnh Hoa, Ngọc Sơn và Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu). Chỉ sau hơn 2 tháng, gà phát triển rất tốt, cho hiệu quả cao.