#giải quyết khó khăn

3 kết quả

Tích cực giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Tích cực giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

(Baonghean) - Giải quyết khó khăn, vướng mắc cho Doanh nghiệp (DN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, nhằm thực hiện Nghị quyết số 35/CP về hỗ trợ phát triển DN. UBND tỉnh đang cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, quyết liệt cải cách hành chính, chuẩn bị thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư một cửa trực thuộc UBND tỉnh, trực tiếp đi cơ sở giải quyết vướng mắc các dự án...
Nghệ An tháo gỡ khó khăn đầu năm cho doanh nghiệp

Nghệ An tháo gỡ khó khăn đầu năm cho doanh nghiệp

(Baonghean.vn) – Chiều 29/2, UBND tỉnh tổ chức giao ban với các hội doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt các ý kiến, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh c