#hoàn lưu bão số 2

2 kết quả

Tương Dương cắt cử cán bộ trực 24/24 ứng phó với mưa lũ

Tương Dương cắt cử cán bộ trực 24/24 ứng phó với mưa lũ

(Baonghean) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, ở địa bàn huyện Tương Dương, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lũ tiếp tục gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Huyện đã tổ chức ứng trực 24/24 h để xử lý các tình huống xảy ra.